Skip to Content

Обвійник грецький - обвойник греческий

Наименование: Обвійник грецький - обвойник греческий

Обвійник грецький (Periploca graeca);обвойник греческий

Дерев'яниста ліана родини ластів­невих. Стебло витке, 4—8 (12) м завдовжки, з червонавою корою, вкритою жовтаво-бурими соче­вичками. Листки супротивні, про­сті, яйцевидні або овальні, ціло­краї; 5—10 см завдовжки, короткочерешкові. Квітки правильні, двостатеві, зібрані в нещільні дво-шестиквіткові напівзонтики; віночок зеленаво-бурий або зеленаво-фіолетовий, зрослопелюстковий, з п'ятироздільним від­гином, по краях волохатий. Плід— багатонасінна листянка; насінини з чубком. Цвіте з квітня по чер­вень.

Поширення. Обвійник грецький трапляється в Південному Криму і зрідка в Одеській області (м. Вилкове) серед чагарників, по вологих прибережних місцях. На півдні країни його іноді роз­водять як декоративну рослину, часом він дичавіє.

Сировина. Для виготовлення ліків використовують кору обвійника (Cortex Periplocae graecae). Заго­товляють кору рано навесні під час сокоруху, здираючи її з зазда­легідь зрізаних бокових гілок роз­різаними вздовж трубками або жолобками, і сушать на відкри­тому повітрі або в добре провіт­рюваних приміщеннях. Штучне сушіння проводять при темпера­турі 60°. Сухої кори виходить 36—40%. Зберігати кору обвійника треба окремо від іншої лікар­ської сировини, дотримуючись правил зберігання отруйних рос­лин. Аптеки сировину не відпу­скають.

Хімічний склад. Кора обвійника грецького містить серцевий гліко­зид периплоцин, 4-метоксисаліци-ловий альдегід, дубильні речови­ни та цукри.

Фармакологічні властивості і ви­користання. Основною діючою ре­човиною кори обвійника є глі­козид периплоцин, який діє на серце подібно до серцевих гліко­зидів наперстянки і строфанту: поліпшує серцеву діяльність, упо­вільнює ритм серця, підвищує діурез, зменшує набряки й застій­ні явища у внутрішніх органах. Дослідами встановлено, що обвійник має всі властивості наперстян­ки, за винятком центральної дії на блукаючий нерв. На відміну від строфанту, обвійник має слабшу біологічну активність (у 3—4 ра­зи), меншу токсичність і не кумулюється в організмі. Обвійник грецький призначають при серце­во-судинній недостатності 1-го і 2-го ступенів та при органічних пороках мітрального клапана. При тяжких ураженнях міокарда, що супроводяться значними пору­шеннями кровообігу й різко вира­женою гіпертонією, продукти обвійника не дають терапевтичного ефекту.

Лікарські форми і застосування. Внутрішньо— настій кори (1 г сиро­вини на 200 мл окропу) по 1 столо­вій ложці 3—4 рази на день;

на­стойку (готують на 40%-ному спирті у співвідношенні 1:10) по 5—10 кра­пель 2—3 рази на день.

Обвійник грецький — отруйна рослина. Лікування треба проводити під постій­ним наглядом лікаря.

(web3)