Skip to Content

Подофіл щитковидний - подофилл щитовидный

Наименование: Подофіл щитковидний - подофилл щитовидный

Подофіл щитковидний (Podophyllum peltatum);подофилл щитовидный

Багаторічна трав'яниста рослина родини барбарисових. Має пов­зуче горизонтальне циліндричне колінчасте, просте або розгалу­жене, червонаво-коричневе коре­невище, від потовщених вузлів якого відходять м'ясисті, шнуро­видні додаткові корені. Стебло гладеньке, прямостояче 25—30 см заввишки, просте, на верхівці несе 2 супротивнорозміщені, довгочерешкові, пальчастоп'яти-семироздільні листки, між якими на короткій квітконіжці розвива­ється велика (до 5 см у діаметрі) поникла 6—9-пелюсткова біла квітка. Плід — соковита жовта їстівна кислувато-солодка запаш­на ягода. Цвіте на початку черв­ня. Плоди достигають у серпні.

Поширення. В дикому стані подофіл щитковидний росте в Північній Америці. На теренах колишнього СРСР (Ленін­градська і Московська області) його культивують як лікарську рослину.

Сировина. Для медичних потреб заготовляють кореневища подофілу (Rhizoma Podophylli), які ви­користовують як сировину для ви­готовлення подофіліну.

Хімічний склад. У кореневищах подофілу є смолисті речовини невивченого складу і кристалічні сполуки, які за своєю природою належать до лігнанів і є похід­ними подофілотоксину або пельтатину.

Фармакологічні властивості і ви­користання. Подофілін, який яв­ляє собою суміш смолистих речо­вин і лігнанів, виявляє цитостатичну активність і блокує мітози на стадії метафази. Крім того, продукт виявляє послаблюючу і жовчогінну дію, пригнічує діяль­ність центральної нервової сис­теми. Використовують подофілін як допоміжний засіб при папіло­матозі гортані й папіломах сечо­вого міхура. Є дані про високу ефективність продукту при лі­куванні лімфангіом.

Лікарські форми і застосування. Подофілін (Podopnyllinum) — аморфний по­рошок від жовто-коричневого до жов­то-зеленого кольору зі специфічним запахом. Застосовують у вигляді спир­тових розчинів (при лікуванні папі­ломатозу гортані) і суспензії у вазе­ліновому маслі (при лікуванні папі­лом сечового міхура). При папіло­матозі гортані у дітей спочатку вида­ляють папілому хірургічним шляхом, а потім 1 раз на 2 дні змащують ді­лянки слизової оболонки на місці ви­далення 15%-ним спиртовим розчином подофіліну. Курс лікування — 14—16 змащувань. У дітей віком до 1 року за­стосовувати продукт треба з обереж­ністю. У дорослих змащують гортань 30%-ним спиртовим розчином подофіліну 10 раз, потім видаляють папіломи і знову змащують 20 раз. При відсут­ності запальної реакції змащують що­дня при наявності запальної реакції — 1 раз на 2—3 дні. Суспензію подофіліну вводять у сечовий міхур при неве­ликих типових і атипових папілярних фіброепітеліомах. У поєднанні з елек­трокоагуляцією застосовують подофілін для профілактики рецидивів. У се­човий міхур вводять через катетер 1%-ну, 4%-ну, 8%-ну або 12%-ну суспензію подофіліну в вазеліновому маслі в кількості 100 мл на 30—40 хвилин або 1—2 години, з тижневою перервою. Після вливання хворий пови­нен деякий час лежати спочатку на одному боці, а потім на другому. При застосуванні подофіліну відчувається паління в сечовому міхурі, яке прохо­дить після виведення продукту. Якщо при змащуванні гортані з'являються нудота, блювання, розлад шлунково-кишкового тракту, дальше застосування продукту припиняють. Подофілін по­дразнює слизові оболонки, особливо кон'юнктиву. Зважаючи на це, працю­вати з ним (готувати розчини, суспен­зії тощо) треба в окулярах.

 

(web3)