Skip to Content

Пілокарпус перистолистий - пилокарпус перистолистный

Наименование: Пілокарпус перистолистий - пилокарпус перистолистный

Пілокарпус перистолистий (Pilocarpus pennatifolius);пилокарпус перистолистный

Вічнозелений кущ або невелике (3—4 м заввишки) дерево родини рутових. Листки чергові, череш­кові, непарноперисті, з 7—9 лис­точками; листочки шкірясті, дов­гасті або ланцетні, цілокраї, з кли­новидною основою і слабовиїмчастою верхівкою; вторинні жил­ки листочків зливаються по краю дугами. Квітки правильні, дво­статеві, 5-пелюсткові, зібрані в ба­гатоквіткові довгі пониклі вер­хівкові китиці; пелюстки яйцевидно-ланцетні, коричнювато-пурпу­рові. Плід — коробочка.

Поширення. Культивують на чор­номорському узбережжі Кавказу як лікарську рослину.

Сировина. Для медичних потреб використовують сушене листя рослини (Folia Jaborandi), з якого одержують алкалоїд пілокарпін.

Хімічний склад. Листя пілокарпуса містить 0,2—0,3% алкалоїдів групи імідазолу, серед яких го­ловними є пілокарпін та ізопілокарпін.

Фармакологічні властивості і ви­користання. Пілокарпін належить до парасимпатоміметичних речо­вин, що вибірково збуджують м-холінореактивні системи орга­нізму. Його здатність звужувати зіниці, спричинювати спазм ако­модації, знижувати внутрішньоочний тиск і покращувати жив­лення тканин ока широко вико­ристовують в офтальмологічній практиці (для зниження внутрішньоочного тиску при глаукомі, для поліпшення трофіки ока при тромбозі центральної вени сіт­ківки, гострій непрохідності арте­рії сітківки, при атрофії зоро­вого нерва, при крововиливах у скловидне тіло). Настойку з су­хого листя пілокарпуса застосо­вують у гомеопатії.

Лікарські форми і застосування.

Зовнішньо — пілокарпіну гідрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum) призна­чають у вигляді очних крапель (1%-ний або 2%-ний водний розчин) по 1—2 краплі 2—3 рази на день (для по­силення й подовження ефекту при­значають 5—6%-ний розчин або вико­ристовують пілокарпін у поєднанні з іншими лікарськими засобами: міотичними, адреномїметичними та ін­шими). Перед сном можна закладати за повіки 1—2%-ну очну полікарпінову мазь (Unguentum Pilocarpini hydrochloridi). При субкомпенсованій і некомпенсованій глаукомі застосовують пролонговані лікарські форми пілокар­піну (1%-ний розчин пілокарпіну з ме­тилцелюлозою або 2%-ний розчин пілокарпіну з натрій-карбоксиметилцелюлозою), які призначають по 1—2 краплі 1—3 рази на добу. Очну плівку (Membranullae ophthalmicae cum pilocarpini hidrochlorido) вкладають за до­помогою очного пінцета за нижнє віко 1—2 рази на добу.

(web3)