Skip to Content

Кипарис вічнозелений - кипарис вечнозелёный

Наименование: Кипарис вічнозелений - кипарис вечнозелёный

Кипарис вічнозелений (Cupressus sempervirens);кипарис вечнозелёный

Однодомна вічнозелена голона­сінна деревна рослина родини кипарисових, з пірамідальною або розлогою кроною, до 30 м заввишки. Листки лусковидні, перехреснопарні, темно- або ясно-зелені, інколи з синюватим від­тінком (на молодих екземпля­рах — голчасті). Мікростробіли (чоловічі шишки) дрібні, видов­жені, з 2—6 мікроспорангіями на нижньому боці лусок, оди­ничні, на кінцях пагонів. Жіночі шишки великі (до 3 см завдовж­ки), майже кулясті, біля основи приплюснуті, сірі або сірувато-коричневі, блискучі, дерев'яни­сті, достигають на другий рік, складаються з 4—6 пар щитко­видних багатогранних лусок з обов'язковим шипиком.

Поширення. Батьківщина кипа­риса вічнозеленого — Північний Іран, Мала Азія, острови Егейського моря, Кріт і Кіпр. У Кри­му його вирощують як деко­ративну рослину.

Сировина. З лікувальною метою використовують повністю достиг­лі шишки.

Рослина неофіци­нальна.

Хімічний склад. Кипарис вічно­зелений містить 0,2—0,5% ефір­ної олії, основними компонента­ми якої є а-пінен (22—55 %), й-3-карен (12—32%), лимонне (3—5%), терпінолен (1,5—6%), В-пінен (1,5—5%) і камфен (0,5—4%).

Фармакологічні властивості і ви­користання. В зелених насаджен­нях Криму кипарис вічнозелений виконує естетичну, санітарну та гігієнічну функції, збагачує по­вітря біологічно активними речо­винами. Леткі фітонциди кипари­са знезаражують повітря від шкідливих мікроорганізмів (на 40—56%), особливо від збудни­ків запальних захворювань ди­хальних шляхів, виявляють пози­тивну терапевтичну дію на хво­рих з хронічними неспецифіч­ними захворюваннями легень. Ароматерапія вдало доповнюєть­ся елементами рефлекторної есте­тотерапії за рахунок краси самих рослин, незвичайної форми листя і гами кольорів, які благотворно впливають на центральну і веге­тативну нервові системи. Поєд­нання високих декоративних яко­стей з антимікробною активністю летких виділень робить цю рос­лину невід'ємною належністю зе­лених насаджень знаменитих при­морських здравниць Криму. Від­вар шишок використовують у на­родній медицині для місцевих ванн при подагрі.

Лікарські форми і застосування. Зовнішньо — беруть третину відра шишок, доливають доверху водою, кип'ятять 15—20 хвилин, охолоджують до температури 30—40° і використо­вують для місцевих ванн при подагрі (процедуру закінчують, коли темпера­тура відвару стане кімнатною).

(web3)